Wat is een overbruggingskrediet?

Het overbruggingskrediet is een hypothecair krediet. Het krediet komt goed van pas wanneer je een nieuwe woning wilt kopen en je oude woning wilt verkopen. De aan- en verkoopdatum van de woningen vallen niet altijd exact samen. Om deze periode te overbruggen kun je een overbruggingskrediet afsluiten. Bij deze kredietvorm kun je maximaal de overwaarde van je woning lenen. De overwaarde is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs of de geschatte waarde van de woning. Je betaalt gedurende de looptijd van het krediet alleen rente waardoor je maandlasten gelijk blijven. Op de vervaldag van de lening betaal je het kapitaal volledig terug met het geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude woning. Het overbruggingskrediet heeft een beperkte looptijd van één, twee of drie jaar. Wanneer je het overbruggingskrediet niet binnen deze periode afbetaald wordt het krediet door de kredietverstrekker omgezet naar een hypothecaire lening met een langere looptijd.

overbruggingskrediet rente

Een overbruggingskrediet komt goed van pas wanneer de overwaarde van je oude woning nog niet is vrijgevallen, maar je hier wel over wilt beschikken voor de aankoop van een nieuwe woning. De overwaarde ontvang je namelijk pas wanneer de oude woning verkocht en betaald is. Het overbruggingskrediet en de hypotheek voor het nieuwe pand lopen doorgaans bij dezelfde geldverstrekker. Over een overbruggingskrediet betaal je rente. Het tarief varieert sterk per kredietverstrekker. De rente ligt doorgaans één tot anderhalf procent hoger dan de rente over een gewone hypotheek. De kredietverstrekker loopt namelijk extra risico omdat de verkoop van de oude woning erg lang kan duren of minder oplevert dan vooraf gedacht werd. De rente over het overbruggingskrediet is fiscaal aftrekbaar. Je moet wel kunnen aantonen dat je het krediet bent aangegaan om een eigen woning te kunnen kopen. De woning moet als hoofdverblijf dienen in het jaar dat je de lening bent aangegaan of in één van de twee daaropvolgende jaren.

Overbruggingskrediet ING

Het is vaak onmogelijk om de datum van de aankoop van je nieuwe huis precies af te stemmen op de verkoop van je oude huis. Er kan een probleem ontstaan wanneer je een nieuwe woning koopt voordat je je oude woning hebt verkocht, in het bijzonder wanneer je de overwaarde wilt gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning. Je kunt het betreffende probleem oplossen met een overbruggingskrediet. Voor deze kredietvorm kun je onder meer terecht bij de ING. De kredietverstrekker biedt een overbruggingskrediet tegen een aantrekkelijke rente, aldus de ING. Het overbruggingskrediet van de ING heeft een maximale looptijd van twee jaar. Je betaalt het kapitaal na de looptijd, wanneer je je oude woning hebt overgedragen, in één keer terug. Je kunt het krediet in één keer opnemen (bij kopen) of in schijven (bij bouw). De formule is interessant om een korte periode van geldgebrek te overbruggen.

Overbruggingskrediet Landbouwkrediet

Het overbruggingskrediet is een hypothecair krediet met een relatief korte looptijd. Het krediet komt goed van pas wanneer je je oude huis wilt verkopen en je een nieuw huis wilt kopen. Je kunt een overbruggingskrediet afsluiten om de periode tussen de aan- en verkoop van de woningen te overbruggen. Je kunt maximaal de overwaarde van je woning lenen. Bij deze kredietvorm betaal je gedurende de volledige looptijd alleen rente, hierdoor blijven je maandlasten gelijk. Je betaalt het geleende kapitaal volledig terug op de vervaldag van de lening. Je kunt het krediet afbetalen met het geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude woning. Voor het afsluiten van een overbruggingskrediet kun je onder meer terecht bij Landbouwkrediet. Je kunt extra informatie aanvragen bij deze kredietverstrekker. Door informatie aan te vragen bij Landbouwkrediet én andere kredietverstrekkers kun je de tarieven vergelijken en het voordeligste krediet afsluiten.

overbruggingskrediet

Het overbruggingskrediet is een hypothecair krediet dat goed van pas komt wanneer je als huiseigenaar je oude woning wilt verkopen en een andere woning wilt kopen. Met deze kredietvorm voorkom je dat je dubbele woonlasten moet betalen. De aan- en verkoopdatum van de woningen vallen immers niet altijd precies samen. Om deze periode te overbruggen kun je een overbruggingskrediet afsluiten. Je kunt maximaal de overwaarde van je woning lenen: het verschil tussen de aankoopprijs en het verkoopbedrag of de geschatte waarde van de woning. Bij het overbruggingskrediet betaal je gedurende de looptijd alleen rente. Je betaalt het kapitaal volledig terug op de vervaldag van de lening. Je betaalt de lening af met het geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude woning. De kredietvorm heeft doorgaans een beperkte looptijd van één of twee jaar. Indien je het overbruggingskrediet niet binnen de afgesproken periode afbetaald wordt het krediet omgezet naar een hypothecaire lening.

overbruggingskrediet aftrekbaar

Het overbruggingskrediet, een vorm van hypothecair krediet, komt goed van pas wanneer je een nieuwe woning wilt kopen en je je oude woning wilt verkopen. De aan- en verkoopdatum van de woningen vallen niet altijd precies samen. Je kunt een overbruggingskrediet afsluiten om deze periode te overbruggen. Je kunt maximaal de overwaarde van de woning lenen. Je betaalt gedurende de looptijd van het krediet alleen rente. Je maandlasten blijven hierdoor gelijk. Op de vervaldag van het krediet betaal je het kapitaal volledig terug met het geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude woning. De rente over het overbruggingskrediet is fiscaal aftrekbaar in box 1. Je moet dan kunnen aantonen dat je het overbruggingskrediet bent aangegaan om een eigen woning te kunnen kopen. De woning moet leeg staan of in aanbouw zijn. De woning moet bovendien als hoofdverblijf dienen in het jaar dat je de lening bent aangegaan of in één van de twee daaropvolgende jaren.

simulatie overbruggingskrediet

Wanneer je de overwaarde van je oude woning wilt gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning kan er een probleem optreden wanneer je oude woning nog niet verkocht is. Je kunt in deze situatie gebruikmaken van het overbruggingskrediet. De hoogte van het krediet wordt vastgesteld op basis van de overwaarde van je oude huis. Het krediet overbrugt de periode tot het moment dat je oude woning verkocht is. Het krediet stelt je tijdelijk in staat de lasten van beide woningen te dragen. Je bent bovendien alvast in staat een nieuwe woning te financieren met de verwachte opbrengst van je oude huis. Je betaalt gedurende de looptijd van het krediet alleen rente. Je betaalt het geleende kapitaal in zijn geheel terug op de vervaldag van het krediet. Omdat de overbruggingskredieten van verschillende aanbieders onderling behoorlijk verschillen doe je er verstandig aan simulaties uit te voeren op de websites van kredietverstrekkers. Je kunt bovendien extra informatie aanvragen.

overbruggingskrediet simulator

Het overbruggingskrediet is een hypothecair krediet met een betrekkelijk korte looptijd van doorgaans één of twee jaar. De lening komt goed van pas wanneer je je oude woning wilt verkopen en je een nieuwe woning wilt kopen. De aan- en verkoopdatum van de woningen vallen doorgaans niet exact samen. Om deze periode te overbruggen kun je een overbruggingskrediet afsluiten. Bij deze kredietvorm betaal je gedurende de looptijd alleen rente. Je betaalt het geleende kapitaal volledig terug op de vervaldag van de lening. Je betaalt de lening af met geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude huis. Indien je het krediet niet binnen de afgesproken periode afbetaald wordt het krediet door de kredietverstrekker omgezet naar een hypothecaire lening. De overbruggingskredieten van verschillende aanbieders kunnen doorgaans behoorlijk van elkaar verschillen. Je doet er verstandig aan simulaties uit te voeren op de websites van kredietverstrekkers. Je kunt bovendien meer informatie aanvragen.

Overbruggingskrediet kosten

Bij het overbruggingskrediet betaal je gedurende de volledige looptijd van de lening rente. Het tarief varieert sterk per kredietverstrekker en ligt doorgaans één tot anderhalf procent hoger dan de rente over een gewone hypotheek. De kredietaanbieder loopt namelijk extra risico omdat het lang kan duren voordat de woning verkocht is of omdat de woning minder oplevert dan gedacht. De rente over de kredietvorm is fiscaal aftrekbaar. Je moet kunnen aantonen dat je de lening bent aangegaan om een eigen huis te kunnen kopen. De woning moet bovendien als hoofdverblijf dienen in het jaar dat je het krediet bent aangegaan of in één van de twee daaropvolgende jaren. De hypotheekaanbieders verschillen nogal in hun voorwaarden en tarieven voor overbruggingskrediet. Je doet er dan ook goed aan hier goed naar te kijken bij de keuze voor een overbruggingskrediet. Het is belangrijk dat je een goed beeld krijgt van de stijgende maandelijkse lasten als gevolg van een overbruggingskrediet.

Overbruggingskrediet KBC

Kredietverstrekker KBC schiet gedurende een beperkte periode de middelen voor om een woning te kopen of te (ver)bouwen in afwachting van de verkoop van een andere woning. Je betaalt het overbruggingskrediet terug met de opbrengst van de verkoop van de oude woning. KBC zegt drie voordelen te bieden met betrekking tot het overbruggingskrediet: het overbruggingskrediet van KBC is flexibel, het is voordeliger en je hoeft geen schatting te laten uitvoeren en je hoeft dus ook geen schattingskosten te betalen. Het overbruggingskrediet is voordeliger omdat je minder waarborgkosten betaalt. De looptijd van het krediet bedraagt maximaal twaalf maanden. Voor (ver)bouw(ings)werkzaamheden neem je het krediet in schijven op. Uiterlijk binnen twaalf maanden na de aktedatum neem je het kapitaal van je krediet volledig op. Je betaalt zowel het kapitaal als de rente in één keer terug aan het einde van de looptijd. De rentevoet blijft gedurende de volledige looptijd van het krediet hetzelfde.