overbruggingskrediet berekenen

Het maximale overbruggingskrediet wordt doorgaans als volgt berekend: verkoopwaarde – hypotheekschuld = overbruggingskrediet of executiewaarde – hypotheekschuld = overbruggingskrediet (indien de woning nog niet verkocht is). Bij een overbruggingskrediet betaal je gedurende de volledige looptijd van het krediet rente. Het rentetarief varieert sterk per kredietaanbieder en ligt doorgaans één tot anderhalf procent hoger dan de rente over een gewone hypotheek. Deze rente is fiscaal aftrekbaar indien je kunt aantonen dat je de lening bent aangegaan om een eigen woning te kunnen kopen. De woning moet bovendien als hoofdverblijf dienen in het jaar dat je de lening afsluit of in één van de twee daaropvolgende jaren. De hypotheekverstrekkers verschillen behoorlijk in voorwaarden en rentetarieven. Het is verstandig om hier aandacht aan te besteden bij de keuze voor een overbruggingskrediet. Het is van belang dat je een goed beeld krijgt van de stijgende maandelijkse lasten als gevolg van het afsluiten van een overbruggingskrediet.

Comments are closed.