Overbruggingskrediet KBC

Kredietverstrekker KBC schiet gedurende een beperkte periode de middelen voor om een woning te kopen of te (ver)bouwen in afwachting van de verkoop van een andere woning. Je betaalt het overbruggingskrediet terug met de opbrengst van de verkoop van de oude woning. KBC zegt drie voordelen te bieden met betrekking tot het overbruggingskrediet: het overbruggingskrediet van KBC is flexibel, het is voordeliger en je hoeft geen schatting te laten uitvoeren en je hoeft dus ook geen schattingskosten te betalen. Het overbruggingskrediet is voordeliger omdat je minder waarborgkosten betaalt. De looptijd van het krediet bedraagt maximaal twaalf maanden. Voor (ver)bouw(ings)werkzaamheden neem je het krediet in schijven op. Uiterlijk binnen twaalf maanden na de aktedatum neem je het kapitaal van je krediet volledig op. Je betaalt zowel het kapitaal als de rente in één keer terug aan het einde van de looptijd. De rentevoet blijft gedurende de volledige looptijd van het krediet hetzelfde.

Comments are closed.