overbruggingskrediet simulatie AXA

Het overbruggingskrediet is een aflossingsvrije, hypothecaire lening met een betrekkelijk korte looptijd. De lening wordt verstrekt om de periode te overbruggen tussen het moment waarop je je nieuwe huis betrekt en je oude huis wordt verkocht. Voor een overbruggingskrediet kun je onder meer terecht bij AXA. Wanneer je rekent op binnenkomende fondsen (bijvoorbeeld door de verkoop van een woning) om een gedeelte van de bouw of aankoop van een nieuwe woning te financieren, dan kun je in bepaalde gevallen, naast het woonkrediet, en mits voldoende waarborg(en) een overbruggingskrediet verkrijgen bij deze kredietverstrekker. De minimale looptijd van het krediet bedraagt drie maanden, de maximale duur is een jaar. Je betaalt iedere maand interesten en je betaalt het kapitaal integraal terug wanneer je over de verwachte fondsen beschikt en dit binnen de overeengekomen termijn. Je kunt op de website van AXA een simulatie uitvoeren. Een dergelijke simulatie kan je helpen bij het vinden van het meeste voordelige krediet.

Comments are closed.