Overbruggingskrediet Dexia

Voor een overbruggingskrediet, een hypothecair krediet om in afwachting van de ontvangst van bepaalde tegoeden (bijvoorbeeld van de verkoop van een woning) een onroerende investering te financieren, kun je onder meer terecht bij Dexia. Het overbruggingskrediet van Dexia is ideaal wanneer je een nieuwe woning wilt kopen en je oude woning nog niet verkocht is of wanneer je via een hypothecaire waarborg van het tarief voor een hypothecair krediet wilt genieten. Het minimumbedrag is 12.500 euro, het maximale leenbedrag is de verwachte opbrengst van de woning. De minimale looptijd van het overbruggingskrediet van Dexia bedraagt zes maanden, de maximale looptijd van het krediet bedraagt twee jaar. Je dient de verwachte tegoeden dus uiterlijk twee jaar na het afsluiten van het krediet te ontvangen. De rentevoet is vast en er is geen vast terugbetalingsschema. Je moet uiteraard wel interesten betalen en je moet ervoor zorgen dat het krediet op de vervaldag volledig betaald is.

Overbruggingskrediet Delta Lloyd

Een overbruggingskrediet is een aflossingsvrije lening met een betrekkelijk korte looptijd. Het krediet wordt verstrekt om de periode te overbruggen tussen het moment waarop je de nieuwe woning betrekt en de oude woning wordt verkocht. Het overbruggingskrediet dient te worden afgelost wanneer deze periode is verstreken. Het krediet wordt door Delta Lloyd verstrekt op voorwaarde dat de kredietverstrekker de eerste hypotheekhouder van de nieuwe woning is. De rente over het aflossingskrediet is gelijk aan de rente die geldt voor een aflossingsvrije lening met een rentevaste periode van vijf jaar en een financiering < 90 procent van de executiewaarde zonder NHG, vermeerderd met een half procent. Er worden afwijkende sluitkosten voor deze kredietvorm in rekening gebracht. Het overbruggingskrediet van Delta Lloyd kent een maximale looptijd van een jaar wanneer het de aankoop van een bestaande woning betreft en twee jaar wanneer het om een nieuwbouwwoning gaat. Het overbruggingskrediet dient na die periode te zijn afgelost.

overbruggingskrediet simulatie AXA

Het overbruggingskrediet is een aflossingsvrije, hypothecaire lening met een betrekkelijk korte looptijd. De lening wordt verstrekt om de periode te overbruggen tussen het moment waarop je je nieuwe huis betrekt en je oude huis wordt verkocht. Voor een overbruggingskrediet kun je onder meer terecht bij AXA. Wanneer je rekent op binnenkomende fondsen (bijvoorbeeld door de verkoop van een woning) om een gedeelte van de bouw of aankoop van een nieuwe woning te financieren, dan kun je in bepaalde gevallen, naast het woonkrediet, en mits voldoende waarborg(en) een overbruggingskrediet verkrijgen bij deze kredietverstrekker. De minimale looptijd van het krediet bedraagt drie maanden, de maximale duur is een jaar. Je betaalt iedere maand interesten en je betaalt het kapitaal integraal terug wanneer je over de verwachte fondsen beschikt en dit binnen de overeengekomen termijn. Je kunt op de website van AXA een simulatie uitvoeren. Een dergelijke simulatie kan je helpen bij het vinden van het meeste voordelige krediet.

overbruggingskrediet simulatie Fortis

Ben je van plan om een nieuw huis te kopen of bouwen en wil je tegelijkertijd je huidige woning verkopen? Dankzij het overbruggingskrediet van BNP Paribas Fortis kun je beide transacties aan elkaar koppelen. Het overbruggingskrediet van deze kredietverstrekker is flexibel en duidelijk. Je betaalt een vast tarief per maand gedurende de volledige looptijd van de lening. Zodra je je oude huis hebt verkocht betaal je het krediet terug. De lening moet namelijk op de verkoopdatum van de woning en uiterlijk een jaar na de ondertekening van de kredietovereenkomst worden terugbetaald. Je kunt het geld in één keer opnemen (bij kopen) of in schijven (bij bouw). Het leenbedrag wordt bepaald aan de hand van de verwachte verkoopopbrengst en bedraagt minimaal 12.500 euro. Het geld wordt door de kredietverstrekker op een afzonderlijke rekening gestort. Je kunt op de website van BNP Paribas Fortis een simulatie uitvoeren. Het uitvoeren van een dergelijke simulatie helpt je bij het vinden van het meest voordelige krediet.

overbruggingskrediet simulatie

Het is meestal onmogelijk om de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van je oude woning exact op elkaar af te stemmen. Wanneer je een nieuwe woning koopt terwijl je je oude woning nog niet hebt verkocht dan kan er een probleem ontstaan, met name wanneer je de overwaarde wilt gebruiken voor de aankoop van het nieuwe huis. Het probleem kan worden opgelost met een overbruggingskrediet: een hypothecair krediet met een betrekkelijk korte looptijd. Bij deze kredietvorm betaal je gedurende de looptijd alleen rente en betaal je het geleende bedrag volledig terug op de vervaldag van de lening. Je kunt de lening afbetalen met het geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude woning. De overbruggingskredieten van verschillende kredietverstrekkers kunnen doorgaans behoorlijk van elkaar verschillen. Je doet er verstandig aan simulaties uit te voeren op de websites van verschillende aanbieders. Je kunt bovendien extra informatie opvragen om de leningen met elkaar te kunnen vergelijken.

overbruggingskrediet Citibank

Een overbruggingskrediet, een hypothecaire kredietvorm, komt goed van pas wanneer de overwaarde van je oude woning nog niet is vrijgevallen, maar je hier wel over wilt beschikken voor de aankoop van een nieuwe woning. Je ontvangt de overwaarde namelijk pas wanneer je oude huis verkocht en betaald is. Je betaalt het geleende kapitaal volledig terug op de vervaldag van de lening. Je kunt het krediet dan afbetalen met het geld dat je ontvangt bij de verkoop van je oude woning. Bij het overbruggingskrediet kun je maximaal de overwaarde van je woning lenen. Je betaalt gedurende de looptijd van het overbruggingskrediet alleen rente. Hierdoor blijven je maandlasten gelijk. Voor het afsluiten van een overbruggingskrediet kun je onder meer terecht bij Citibank. Je kunt extra informatie aanvragen over onder meer de rentetarieven. Door  extra informatie aan te vragen bij Citibank én andere kredietverstrekkers kun je de tarieven vergelijken en de meest voordelige lening afsluiten.

overbruggingskrediet Centea

Het is doorgaans onmogelijk om de datum van de aankoop van je nieuwe woning exact af te stemmen op de verkoop van je oude woning. Wanneer je een nieuwe woning koopt voordat je de oude woning hebt verkocht dan kan er een probleem ontstaan. Met name wanneer je de overwaarde wilt gebruiken voor de aankoop van het nieuwe huis. Je kunt dit probleem oplossen met een overbruggingskrediet. Voor een overbruggingskrediet kun je onder meer terecht bij Centea. Centea biedt twee formules voor het overbruggingskrediet. Je betaalt de interesten maandelijks of je kiest ervoor de interesten pas op de vervaldag te betalen. De eerste formule van Centea heeft een maximumlooptijd van vijftien maanden, de tweede formule voor het overbruggingskrediet van Centea heeft een maximale looptijd van twaalf maanden. De minimale looptijd bedraagt drie maanden. Je betaalt het krediet terug met de opbrengst van de verkoop van je oude woning.

overbruggingskrediet bedrijven

Het overbruggingskrediet biedt uitkomst wanneer een bedrijf naar een ander pand verhuist, maar het oude pand nog niet verkocht is. Het overbruggingskrediet is geschikt om, het woord zegt het in feite al, een bepaalde periode te overbruggen waarbij je als particulier of ondernemer tijdelijk niet over bepaalde gelden kunt beschikken. Het overbruggingskrediet is bedoeld voor particulieren of bedrijven die een pand met overwaarde bezitten en reeds een nieuw pand hebben aangekocht. Er wordt alleen overbruggingskrediet verstrekt wanneer er daadwerkelijk sprake is van een overwaarde, de kredietverstrekker heeft hierdoor zekerheid dat het kapitaal wordt terugbetaald. De maximale hoogte van het overbruggingskrediet is afhankelijk van de hoogte van de overwaarde. Hoe hoger de overwaarde, hoe hoger het maximale krediet. Het is doorgaans voordelig om het afsluiten van een overbruggingskrediet te combineren met het afsluiten van een hypotheek voor het nieuwe pand, bij dezelfde kredietverstrekker. De rente blijft relatief laag.

overbruggingskrediet BNP

Je bent van plan om een nieuwe woning te kopen of te bouwen en je wilt tegelijkertijd je huidige woning verkopen? Met een overbruggingskrediet van BNP Paribas Fortis kun je beide transacties aan elkaar koppelen. Het overbruggingskrediet van BNP Paribas Fortis is flexibel en duidelijk, aldus de kredietverstrekker. Je betaalt een vast tarief gedurende de volledige looptijd van het krediet. Zodra je oude woning is verkocht betaal je het krediet zonder kosten terug. Wanneer je een nieuwe woning koopt kun je het geld in één keer opnemen, wanneer je een woning bouwt kun je het geld verspreid opnemen, volgens jouw behoeften. Het krediet moet op de verkoopdatum van je woning en uiterlijk twaalf maanden na de ondertekening van de kredietovereenkomst worden terugbetaald. Het leenbedrag wordt bepaald aan de hand van de verwachte verkoopopbrengst. Het kredietbedrag bedraagt minimaal 12.500 euro. Het geld wordt door BNP Paribas Fortis op een afzonderlijke rekening gestort.

overbruggingskrediet berekenen

Het maximale overbruggingskrediet wordt doorgaans als volgt berekend: verkoopwaarde – hypotheekschuld = overbruggingskrediet of executiewaarde – hypotheekschuld = overbruggingskrediet (indien de woning nog niet verkocht is). Bij een overbruggingskrediet betaal je gedurende de volledige looptijd van het krediet rente. Het rentetarief varieert sterk per kredietaanbieder en ligt doorgaans één tot anderhalf procent hoger dan de rente over een gewone hypotheek. Deze rente is fiscaal aftrekbaar indien je kunt aantonen dat je de lening bent aangegaan om een eigen woning te kunnen kopen. De woning moet bovendien als hoofdverblijf dienen in het jaar dat je de lening afsluit of in één van de twee daaropvolgende jaren. De hypotheekverstrekkers verschillen behoorlijk in voorwaarden en rentetarieven. Het is verstandig om hier aandacht aan te besteden bij de keuze voor een overbruggingskrediet. Het is van belang dat je een goed beeld krijgt van de stijgende maandelijkse lasten als gevolg van het afsluiten van een overbruggingskrediet.