Overbruggingskrediet Delta Lloyd

Een overbruggingskrediet is een aflossingsvrije lening met een betrekkelijk korte looptijd. Het krediet wordt verstrekt om de periode te overbruggen tussen het moment waarop je de nieuwe woning betrekt en de oude woning wordt verkocht. Het overbruggingskrediet dient te worden afgelost wanneer deze periode is verstreken. Het krediet wordt door Delta Lloyd verstrekt op voorwaarde […]