overbruggingskrediet berekenen

Het maximale overbruggingskrediet wordt doorgaans als volgt berekend: verkoopwaarde – hypotheekschuld = overbruggingskrediet of executiewaarde – hypotheekschuld = overbruggingskrediet (indien de woning nog niet verkocht is). Bij een overbruggingskrediet betaal je gedurende de volledige looptijd van het krediet rente. Het rentetarief varieert sterk per kredietaanbieder en ligt doorgaans één tot anderhalf procent hoger dan de […]